sâmbătă, 23 martie 2013

Iarna Lupului Alb (9)


 Capitolul IX: Dragobete (de Andrei alias ardei9)


   Ajuns în vîrful muntelui, se opri. Liniştea mormîntală ce se aşternuse peste Marea de Copaci era tulburată doar de bătăile inimii ce îi ieşea din piept. Legănarea crengilor, freamătul frunzelor, murmurul izvoarelor, mîngîierea vântului, aromele de răşină, apropierea de El … îmbinate armonios cu amintirile vremurilor de odinioară, îi intrase direct în creier … îl paralizase.

Se oprise exact la marginea Hăului Negru. Privirea îi era îndreptată în jos, gîndurile îi erau departe … amintirile, iarăşi îl duseră spre evenimentele de mult trecute.

Venise timpul să-şi răspundă la întrebările ce-l frămîntau. Doar după discuţia cu El îşi va putea găsi pacea sufletească.
Ştia că moartea lupoaicei Draug-Rog, petrecută în braţele sale, nu putea curma Blestemul. Sacrificarea iubitei a fost justificată?
Ştia că Adora va prelua supraputerile mamei sale. Oare este suficient de matură pentru a înţelege şi mînui puterile date de străbuni?
Ştia că dragostea lui Vlah nu va putea fi răsplătită cu reciprocitate. A meritat să-i păstreze viaţa?
Ştia că este ultimul dintre Stăpînii Muntelui Albastru, cel înconjurat de Marea de Copaci. A venit timpul să comute translatorul galactic şi să raporteze încheierea misiunii?

 Astăzi va fi necesar să formuleze răspunsuri la întrebările ce-l frămîntă. A venit Ziua Judecăţii. 24 Făurar, unica zi din an în care va putea vorbi cu El.

După cîteva nopţi nedormite, în care îşi făcuse zeci de planuri asupra raportului necesar a fi prezentat, în special asupra recomandărilor legate de viitorul Planetei Pămînt, încă nu era decis …
Pe parcursul celor peste 200 de ani a reuşit să se ataşeze de acest petic de pămînt plasat la marginea Universului, era dispus să le acorde pămîntenilor încă o şansă … în curînd totul va fi clar, au rămas clipe numărate … degetul s-a îndreptat spre butonul translatorului...


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu