joi, 26 ianuarie 2012

Ţara preaclarvăzătorilor...Cuvintele mari sînt aride, lipsite de poezie şi totuşi, pentru moment, nu găsesc altele mai potrivite ca să pot defini lumea aceea de basm în care nimerisem zilele trecute in timp ce-mi faceam somnu’ de-nfrumusetare...
 Visam că fac o călătorie obişnuită cu ghezăşu’...Prima nebunie a fost în vamă, cînd a apărut in compartiment un nene gol-puşcă dar cu un ditai chipiu’ pe scăfîrlie. Mă uitam buimac înspre vecinii mei de compartiment, dar ăştia nu păreau deloc uimiţi! Tipul respectiv se-nclină respectuos, îşi plimbă cu repeziciune privirea printre banchete şi vine direct la mine:

-Portţigaretul dumneavoastră se declara la vamă, îmi zice politicos.
-Care portţigaret, întreb mirat.
-Ăla din buzunarul stîng al vestei!

Ptiu, oare care m-o fi divulgat?
 -Vă rog să predaţi şi pistolul din spate de la brăcinar  şi sticluţa din buzunarul interior al bundiţei!

M-am supus înmărmurit şi ruşinat totodată.  Văzînd încurcătura în care mă aflam, unuia dintre călători i se făcu milă de mine şi  se oferi să mă călăuzească în oraş, unde - îşi dădea bine seama - nu cunoşteam pe nimeni, pe cînd el părea un obişnuit al locului. Ăsta o fo’ norocu’ meu, altfel nu ştiu cum m-aş fi descurcat...

Pe străzi lumea umbla în pielea goală, cum i-o lăsat Dumnezo drăguţu’...La început, de ruşine nici nu ştiam încotro să-mi îndrept privirea. Văzînd că nimeni nu se sinchiseşte de mine, m-am liniştit oarecum, spunîndu-mi că oi fi nimerit printre sălbatici şi e de prisos să roşesc, atîta timp cît zona asta pare a fi cea mai de jos treaptă a civilizaţiei, goliciunea fiind la fel de firească precum cioarecii la noi.

Curînd am bagat de samă că lucrurile nu stau chiar aşa. Călăuza mea s-a întîlnit cu un tip pe care-l cunoştea...un nene bărbos cu privire blajină, care, după ce i-a strîns mîna prieteneşte, s-a întors către mine şi a început a torăi cu zîmbetul pe buze:

-Doctor Vedetot, se recomandă el...Sper să vă simţiţi bine la noi. Avem o climă excelentă care, avînd în vedere uşoara turtire a plamînului dumneavoastră drept, probabil va avea efect curativ...Constat cu satisfacţie că nu sînteţi nevoit să apelaţi la noi - cine posedă rinichi ca ai dumneavoastră suportă chiar şi condiţiile  aspre din Groenlanda...Apă să nu beţi prea multă-  apa noastră e puternic radio-activă şi ar fi păcat să se inflameze un ficat splendid ca al dumneavoastră...Oh, cine v-a scos apendicele_...e o lucrare de toată frumuseţea!

Simţeam că se învîrte lumea cu mine...Brusc am înţeles în ce loc straniu şi curios am nimerit. Acum îmi era limpede că goliciunea oamenilor nu indica nici pe departe un nivel scăzut de civilizaţie şi cu atît mai puţin o lipsă crasă de pudoare, ci pur şi simplu faptul că aici hainele erau de prisos , întrucît oamenii puteau privi unii prin alţii ca printr-o glajă de jinars..

Mintenaş  mă cuprinse  o bucurie nemărginită! Ah, aiasta-i ţara dreptăţii, a adevăratei cunoaşteri. Aici sînt prăbuşite culisele murdare ale aparenţelor mincinoase. Omul se-nfăţişează omului cu chipul său adevărat! Aici e locul raţiunii pure,  locul unde lumea-i lipsită de spoiala cu care se drapează viaţa noastră mizeră! Aici omul nu-şi poate înşela semenii cu zîmbet prefăcut, cu spoială de suprafaţă şi aparenţe înşelătoare. Aici nu-i nevoie de minciuni poleite care să înfrumuseţeze adevărul! La lumina orbitoare a dreptăţii-  scopul oricărui om citav - totul păleşte, devine  lipsit de-nsemnătate!

„Biblioteca! îmi trecu prin minte. Biblioteca acestei lumi musai să fie izvor de-nţelepciune... trebuie  să ajung pe-acolo!”

   În cîteva minute eram în sala de lectură a impunătoarei clădiri răsfoind înfrigurat catalogul... Îmi era indiferent ce lucrare o să primesc şi ce tratează-  oricum aveam ceva de învăţat.
 Aproape la-ntîmplare am cerut opera poetului Sesamdeşchisu, mîndria şi gloria acelor zile, autor ce era considerat în această lume mai presus de Goethe şi Dante.La un loc şi împreună...

M-am pomenit  în mînă cu un dichsit  volum de versuri şi eram bucuros că, în sfîrşit, voi găsi acea revelaţie poetică pe care inima noastră însetată o aşteaptă totdeauna din partea poetului:  bucuria de a vedea esenţa şi nu aparenţele!
 Atenţia mi-a fost reţinută de o poezie scurtă închinată unei femei şi căreia poetul îi cerea un sărut...În demersul său, poetul descria farmecul acelei femei care i-a tulburat si vrăjit inima:

„Pentru că ai ficatul mai frumos decît un boboc de trandafir şi pentru conturul gălbui al intestinului tău gros, aş da o lume-ntreagă...
O, de-aş putea atinge roşiile-ţi amigdale, o, de mi-aş putea lăsa capul pe diafragma-ţi dulce, să admir  strălucirea pancreasului tău ce licăreşte în bezna dorului ce mă stăpîneşte...”

 Tulai Doamne...azvîrlind cartea cît colo, m-am trezit plin de scîrbă!

Şi mi-am adus aminte de-o vorbă a cuiva tare drag mie:” Fiecare afişăm doar ce vrem să fie vizibil”...drept zice stimata Doamnă...da’, oare, fi-vom noi v’odată în stare să privim în faţă adevărul gol-goluţ despre oamenii pe care-i cunoaştem? Da’, oare, chiar vrem să cunoaştem absolut totul despre cineva?...
Zău că nu ştiu cum o fi mai bine, da’ pînă m-oi descebălui,  m-am hotărît să-mi vigăzuiesc poarta sufletului, că prea mulţi or stat să  scociorască p’in el  şi să-l calce cu opincile pline de tină. Deşi, bag sama că-i cam tîrziu...


  ’Ai să ne-auzim rezervatori!


 C.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu